Laserowe operacje żylaków

Kwalifikacja do zabiegu

żylaki laserowoW trakcie konsultacji przed zabiegiem chirurg wykonuje badanie USG żył w celu zbadania stopnia niewydolności żylnej. W przypadku stwierdzenia niewydolności ustalony zostaje termin zabiegu.

Przebieg zabiegu

Bezpośrednio przed zabiegiem chirurg pod kontrolą USG mapuje żylaki. Mapowanie polega na szczegółowym zaznaczeniu miejsca ujścia żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej oraz ujść żylaków i niewydolnych perforatorów. Po zakończeniu mapowania pacjent przechodzi do sali operacyjnej.

Operacja żylaków laserem - etap i

żylaki laserowoWprowadzenie cewnika. Do żyły odpiszczelowej chirurg wprowadza specjalny cewnik, przez który w kolejnym etapie zostanie wprowadzony światłowód. Cewnik wprowadzany jest przez niewielkie nakłucie lub nacięcie o długości ok. 5mm. Na zdjęciu widoczne jest miejsce wprowadzenia cewnika do żyły przez nakłucie wenflonem.

Operacja żylaków laserem - etap ii

Wprowadzenie światłowodu. Chirurg pod kontrolą USG przez cewnik wprowadza do żyły światłowód. Na zdjęciu pokazane jest miejsce wprowadzenia światłowodu oraz przebieg żyły odpiszczelowej.


Operacja żylaków laserem - etap iii

Zamykanie żyły światłem lasera. Chirurg pod kontrolą USG powoli wysuwa światłowód z żyły, światło lasera powoduje jej zamknięcie. Na pierwszym zdjęciu widoczny jest przebieg żyły odpiszczelowej w zamykanym odcinku. Na zdjęciu drugim widoczny jest wysuwany światłowód, który zamyka światło naczyniaOperacja żylaków laserem - etap iv

Zakładanie opatrunku uciskowego. Po zabiegu na kończynę zakładany jest opatrunek uciskowy w postaci specjalnej pończochy.

Laserowe operacje żylaków